پرولایت | Purolite

پرولایت purolite

پرولایت دانه های رزینی است که برای جداسازی، حذف یا بازیابی عناصر و ترکیبات بسیار خاص استفاده می‌شوند. و ساخت کشور انگلستان است . مدل های مختلف رزین پرولایت:

  1. رزین کاتیونی
  2. رزین های آنیونی
  3. رزین میکس بد

انواع رزین پرولایت

  1. رزین پرولایت C100E
  2. رزین پرولایت مدل C104PLUS
  3. رزین پرولایت مدل A400
  4. رزین پرولایت مدل A300E
  5. رزین پرولایت مدلA600
  6. رزین میکس بد پرولایت MB400
  7. رزین میکس بد پرولایت مدل UCW3600