مریم مقدم

طراحی وب

محسن حسینی

سئو و امنیت

مهدی عباسی

توسعه دهنده وب

الهه حسینی

مدیر عامل

حسین عبدالغنی

معلم

حکیمه مهربان

خواننده