یودور | UDOR

یدور udor

برای یونانیان باستان، UDOR به معنای آب بود. در کنار زمین، آتش و هوا یکی از چهار عنصری بودند که همه چیز از آن شروع شد. پمپ های یودور برای پمپاژ کردن آب، فشرده سازی، تغذیه در حجم های مختلف و فشارهای مختلف طراحی شده است. به طوری که می توان از آن در بسیاری از کاربردها و در عرض های جغرافیایی مختلف دنیا به کارآمدترین شکل استفاده کرد.

جیانی زاناسی این شرکت را در سال 1966 تاسیس کرد و فعالیت آن در تولید پمپ های پیستونی و دیافراگمی برای مصارف کشاورزی بود. که ایشون در ده سال اخیر پمپ پیستونی پلانجری را هم تولید کرد و در بازار به عرصه رساند.