سمپا | SEMPA

SEMPA سمپا

شرکت سمپا تاسیس شده در کشور ترکیه می باشد و از تولید کنندگان قدیمی پمپ روغن داغ ، پمپ روغن داغ مغناطیسی در جهان می باشد و در زمینه پمپ سانتریفیوژ، پمپ روغن داغ فعالیت دارد. شرکت SAMPA اولویت کار خود را ارائه بهترین خدمات به مشتریان قرار داد است.