ریکمایر | Rickmeler

ریکمایر rickmeler

شرکت ریکمایر در کشور آلمان در سال 1914 تاسیس شده است که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت ها در جهان می باشد که در زمینه پمپ دنده ای فعالیت دارد و دارای گواهینامه بین المللی ISO 9001 است. محدودیت دبی در پمپ های ساخته شده ریکمایر از 2 تا120/000 لیتر در دقیقه بوده و حداکثر فشار تولید یپمپ های ریکمایر 25 بار می باشد.