فیلتر محصول

بعضی از رزین های میکسبد دارای نشانگر های رنگی هستند این رزین ها ترکیبی از رزین آنیونی قوی و رزین کاتیونی قوی می باشد که ترکیب این دو رزین میکسبد می شود. رزین میکسبد در زمینه آب خالص و فوق خالص کاربرد دارد و به راحتی می تواند سختی آب را کاهش دهد.

ساختار پلیمری رزین میکسبد از ژل پلی استایرن دارای اتصال متقابل با دی وینیل بنزن است، که از هیدروژن و هیدروکسید تشکیل شده است.

نمایش دادن همه 6 نتیجه