فیلتر محصول

رزین تبادل یونی یک ماده جامد است که اغلب به شکل دانه‌ای است و قادر است یون‌های بار معین (کاتیون یا آنیون) را از محلول آبی جذب کند. اینها با مقدار معادلی از یون های دیگر با همان بار جایگزین می شوند. هنگامی که ظرفیت تبادل مواد مبدل به دست می آید، یعنی زمانی که مواد از یون ها اشباع می شود یا ذخیره یون های آن تمام می شود، عملکرد آن صفر می شود.

سپس باید دوباره تولید شود تا تمام پتانسیل مبادله اولیه خود را بازیابی کند. مبدل های یونی برای نرم کردن و غیر معدنی کردن آب استفاده می شود.

نمایش 1–15 از 38 نتیجه