فیلتر محصول

 دوزینگ پمپ سلونوئیدی مقدار دوز مشخصی از سیال را منتقل می کند همچنین این دوزینگ پمپ ها از نوع جا به جایی مثبت می باشند که حجم معینی از سیال را درون محفظه با حجم معینی را مکش می کنند.

مترینگ پمپ سلونوئیدی دارای مکانیزم انتقال قدرت است که از نیروی الکترومغناطیسه برای حرکت استفاده می کنند. در دوزینگ پمپ سلونوئیدی یک قطعه مگنت وجود دارد که با وجود جریان این قطعه دارای بار اکتریکی می باشد و شافت فلزی را به خود جلب می کند.

این پمپ ها دارای الکترومغناطیسه هستند و همین امکر سبب شده است تا از اهمیت و کاربرد های زیادی برخوردار شوند.

نمایش 1–15 از 64 نتیجه