نانو تک | nano tak

nano tak

فیلتر ممبران اسمز معکوس یکی از موارد مهم در تصفیه آب بشمار می رود. فیلتر ممبران در روش‌های اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون کاربرد دارد. این روش‌ها که از تأثیرات مهم و کاربردی برای آب و فاضلاب دارند، و همچنین نقش مهم تری برای از بین بردن آلاینده‌ها مواد شیمیایی که در آب موجود هستند و به طور کلی باکتری‌های مضر و آلودگی‌های آن ایفا می‌کنند.