لانگر | longer

لانگر longer

شرکت Longer فعالیت خود را از سال 1997 در زمینه تولید پمپ های پرکاربرد د رزمینه پزشکی ، داروسازی و… فعالیت دارد و بخاطر اصول استاندارد و بروز بودن تکنولوژی تمامی محصولات آن از سطح بالایی برخوردار هستند. امروزه محصولات این شرکت در بسیاری از کشور های جهان عرضه می گردد.