لید فلوید | lead fluid

لید فلوید lead fluid

Lead Fluid فعالیت خود را از سال 1999 در زمینه پمپ های پریسیتالتیک ، پمپ دنده ای، پمپ تزریق و سیستم انتقال مایعات آغاز کرد و یکی از پیشروان در امر انتقال مایعات است .