کوپار KUPAR

کوپار kupar

شرکت kUPAR واقع در کشور ترکیه است که بیش از 30 سال تجربه دارد و محصولات خود را با برند KUPAR به عرضه رسانیده. این شرکت در زمینه پمپ دنده ای داخلی و خارجی و از جنس (استیل) و لوب پمپ فعالیت دارد.