ایران البرز | iran alborz

ایران البرز

شرکت ایران البرز در سال 1378 در زمینه قالب های تزریق فعالیت خود را آغاز کرد این شرکت به دنبال بهینه سازی منابع و تجهیزات و فرآیند ها جهت افزایش سلامت و کیفیت محصولات، بومی سازی و تولید داخلی برخی محصولات و… می باشد.