ابارا | Ebara

ابارا Ebara

یک شرکت ژاپنی طکه برای اولین بار از سال 1912 کار خود را در این کشور آغاز کرد که کشور ایران یکی از نمایندگی های این شرکت را برعهده گرفته است. این شرکت به مرور زمان یکی از بهترین شرکت ها در کشور ژاپن شد. شرکت ابارا خدمات پس از فروش و استیل ضد زنگ را دارد