doseuro

دوزیورو Doseuro

برند doseuro در زمینه دوزینگ پمپ فعالیت دارد که فعالیت این سازمان موجب به کارگیری گروه وسیعی از متخصصین جهت تولید و ارائه خدمات به مصرف کنندگان خود شده است. این کمپانی هم در تولید پمپ و همچنین در تولید کاغذ ، مواد شیمیایی هم فعالیت دارد.