فیلتر محصول

دوزینگ پمپ پیستونی یک پمپ جابه جایی مثبت می باشد که از دسته پمپ های کوچک هستند که دارای دبی مشخصی است و سیستم دوز آن یکپارچه می باشد.

دوزینگ پمپ پیستونی از پرکاربرد ترین پمپ تزریق ها است که در صنایع شیمیایی و همچنین برای انواع حلال ها ،آنتی اسکالانت ، اسانس ها ، کاستیک ، محلول شکر گلوکز ، رنگدانه ها و… کاربرد به سزایی دارد

نمایش یک نتیجه