فیلتر محصول

یک فرآیند با واکنش شیمیایی برگشت پذیر است. این واکنش پذیری شیمیایی دارای یون های آلاینده و رسوب کننده از محلول خارج می شود که این یون ها دارای بار یکسان و مشابه هستند. این رزین ها از دو دسته آنیونی(منفی) و کاتیونی (مثبت) برگرفته است همچنین رزین تبادل یونی از هیدروکربن ها تشکیل شده است.

جهت خرید رزین کاتیونی به سایت ما مراجعه کنید و در صورت لزوم با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید تا از یک مشاوره رایگان برخوردار شوید.

نمایش دادن همه 5 نتیجه